Covid Aşısı İncelemesi

Yüksek çözünürlüklü hologram veri monitörlü tıbbi kuantum-holografik bilgisayarla birleştirilmiş atomYüksek çözünürlüklü hologram veri monitörlü tıbbi kuantum-holografik bilgisayarla birleştirilmiş atomaltı bileşen algılama özelliğine sahip kütleye özgü yerçekimi haritalama özelliğine sahip yerçekimielektronik interferometre mikroskobu. Nükleer düzeydeki materyalleri okuma kapasitesi ve maddelerin,örneklerin ve biyolojik dokuların sınıflandırılması ve bu tür örneklerin hücresel DNA'sının

REDAKTİF LABORATUVAR REDAKTİF LABORATUVAR TARAFINDAN ANALİZ EDİLEN COVID AŞILARI

TAM RAPORGRAFEN, NANOTEKNOLOJİ VE TRANSHUMANİZM

 

REDACTED tarafından 2 Kasım 2021 tarihinde yayınlandı.

Pfizer, Moderna ve AstraZeneca'dan SARS CoV-2 aşıları olarak etiketlenmiş şişelerde bulunan maddelerinPfizer, Moderna ve AstraZeneca'dan SARS CoV-2 aşıları olarak etiketlenmiş şişelerde bulunan maddelerinlaboratuvar raporu.

REDACTED TxxxxTxxxx Tıbbi Laboratuvar TPT-001, Ekim 2021

Ana ekipman ve gözlem ve çalışma yöntemleri:

  • Optik bifokal mikroskop, Mag x1500 maks.
  • Optik mikroskop, Mag x1500 max, bilgisayarlı.
  • Elektronik mikroskop, Mag x200.000 max, bilgisayarlı.
  • Moleküler ve atom altı yayılan frekanslar Spektroskop.
  • Yüksek çözünürlüklü hologram veri monitörlü tıbbi kuantum-holografik bilgisayarla birleştirilmiş atomYüksek çözünürlüklü hologram veri monitörlü tıbbi kuantum-holografik bilgisayarla birleştirilmiş atomaltı bileşen algılama özelliğine sahip kütleye özgü yerçekimi haritalama özelliğine sahip yerçekimielektronik interferometre mikroskobu. Nükleer düzeydeki materyalleri okuma kapasitesi ve maddelerin,örneklerin ve biyolojik dokuların sınıflandırılması ve bu tür örneklerin hücresel DNA'sının haritalanmasıveya okunması kapasitesi ile.
  • Zaman çerçevesi ile ilerici gelişimin tahmini için tüm biyolojik süreçleriyle tüm insan vücudununZaman çerçevesi ile ilerici gelişimin tahmini için tüm biyolojik süreçleriyle tüm insan vücudununayrıntılı simülasyonuna sahip Tıbbi programa sahip kuantum holografik bilgisayar. İncelenen diğerinsan olmayan türler için de aynı.
  • Reaksiyonları gerçek zamanlı olarak incelemek için Medical Redacted'de yetiştirilen 150 insan dokuReaksiyonları gerçek zamanlı olarak incelemek için Medical Redacted'de yetiştirilen 150 insan dokukültürü . – Reaksiyonları incelemek için Medical Redacted'de büyütülen 30 insan dışı doku kültürü .
  • 50 şişe Pfizer COVID 19 Aşı
  • 50 şişe Moderna Vaccine COVID 19, 10 doz x 0,5ml.sı, 5 doz 0.3ml.
  • 50 şişe AstraZeneca COVID 19 Aşısı, 10 doz x 0,5 ml. Grafen:

Grafen ile uyumlu, atomik ve moleküler bir yapıya sahip, kısmen düzensiz ve kısmen kristal şeklindeGrafen ile uyumlu, atomik ve moleküler bir yapıya sahip, kısmen düzensiz ve kısmen kristal şeklindedüzenlenmiş, hepsinin içinde bulunan sentetik yapay kökenli büyük madde parçacıkları kütlesi.

Bu tür parçacıkların üretim şekli veya yöntemi, mevcut insan uygarlığının teknolojik düzeyiniBu tür parçacıkların üretim şekli veya yöntemi, mevcut insan uygarlığının teknolojik düzeyiniaşmaktadır, çünkü bunların üretimi için, kontrollü frekanslar ve harmonikler kullanarak enerjidenmadde yaratma teknolojisine dayanan çoğaltıcı cihazlara ihtiyaç vardır. Kullanılan madde çoğalıcılarlaKongruent Redacted .

Kristal düzende parçacıklar oluşturmak için tek tek atomların düzenlenmesini içerir. Bu sırada GrafenKristal düzende parçacıklar oluşturmak için tek tek atomların düzenlenmesini içerir. Bu sırada Grafenolarak adlandırılan kalan molekülün manyetik kapasitesi veya frekansı ve elektriksel özellikleri bulunur.Ortalama bir virüs eksozomundan 10 kat daha küçük olan, 60'tan az atomla yapılmış, değişken, ancakboyutu yalnızca yaklaşık 10 nm olan akıllı bir parçacık yaratmaya yönelik teknolojik yeteneği içerir.

Bir malzeme olarak grafen, doğru kristal formda gruplandırılırsa şeffaf özelliklere sahip, son dereceBir malzeme olarak grafen, doğru kristal formda gruplandırılırsa şeffaf özelliklere sahip, son derecedirençli, esnektir, termal olarak iletken, elektriksel olarak iletken ve oldukça manyetik veya manyetizeedilebilirdir. Moleküllerini tek bir düzlemde gruplayarak, bir Grafen yapısı veya tabakası yalnızca biratom kalınlığında olabilir. Muhtemelen insan ırkının bildiği en güçlü malzemedir.

Grafenin temeli olan tek bir Karbon atomu 6 proton, 6 (veya 7) nötron ve 6 elektrondan (666) oluşur.Grafenin temeli olan tek bir Karbon atomu 6 proton, 6 (veya 7) nötron ve 6 elektrondan (666) oluşur.

Atomik olarak programlanmış Grafen, moleküllerinin çoğunu birleştirerek herhangi bir yapısal şekilAtomik olarak programlanmış Grafen, moleküllerinin çoğunu birleştirerek herhangi bir yapısal şekiloluşturabilir. Bu, yapay olarak hazırlanmış moleküllerin her bir bağlanma noktası grubunun belirli birfrekansında bir elektromanyetik yanıt kullanılarak her molekül üzerindeki bağlanma noktalarının veyabağlanma noktalarının etkinleştirilmesi veya devre dışı bırakılmasıyla elde edilir.

Grafeni kontrol eden elektromanyetik frekanslar, istenen yapı oluşana kadar ilerlemede en küçükGrafeni kontrol eden elektromanyetik frekanslar, istenen yapı oluşana kadar ilerlemede en küçükayrıntısına kadar Grafenin alacağı şekil de dahil olmak üzere havadaki mikrodalga frekansları üzerindenprogramlanabilir ve iletilebilir.

Aşı şişelerindeki Grafen, canlı bir dokuya sokulana ve önceden programlanmış sürecine başlayana kadar çok düşük bir manyetizmaya sahiptir. Grafen vücuda girdiği anda son derece manyetik hale gelir.Vücudun aynı elektrokimyasal ve biyolojik frekans alanı, onu açarak programlanmış Grafen'i tetikler. Bu,Grafen içindeki moleküllerin manyetik polarite oluşturmak için gerekli yapıya yeniden kümelenmesiyleelde edilir, canlı bir organizmaya ve biyo elektrik özelliklerine yakın temasla ateşlenir.

Grafen, süreçte dokulara yapışarak kan dolaşımı yoluyla tüm vücuda gider, kan ml (mililitre) başına dahaGrafen, süreçte dokulara yapışarak kan dolaşımı yoluyla tüm vücuda gider, kan ml (mililitre) başına dahayüksek bir Grafen molekülü konsantrasyonunun olduğu dokularda daha yüksek bir konsantrasyonda bulunur, yani yakın olanlarda. Dünya çapında bildirilen manyetize kolları açıklayan aşılamanın girişbulunur, yani yakın olanlarda. Dünya çapında bildirilen manyetize kolları açıklayan aşılamanın girişnoktası.

Grafen canlı bir dokuya ulaştığında hücre duvarlarına yapışacak ve çok küçük boyutu nedeniyle hücreGrafen canlı bir dokuya ulaştığında hücre duvarlarına yapışacak ve çok küçük boyutu nedeniyle hücrezarından süzülerek her hücreye girecektir. Grafen, her hücrenin içine girdikten sonra organellerarasında hareket eder ve hücrenin DNA'sına yapışacağı hücre çekirdeğine nüfuz eder.

Grafen, hücresel DNA'nın etrafında ve onunla doğrudan temas halinde, onu tecrit ederek veya kafeseGrafen, hücresel DNA'nın etrafında ve onunla doğrudan temas halinde, onu tecrit ederek veya kafesekapatarak nano-tübül benzeri yapılar oluşturur:

Her nanotüp segmenti, hücresel DNA'nın her bir bileşeninin elektromanyetik-biyoelektrik özelliklerineHer nanotüp segmenti, hücresel DNA'nın her bir bileşeninin elektromanyetik-biyoelektrik özelliklerineve spesifik elektrik direncine hemen tepki verecektir; Adenin, Tiamin, Guanin, Sitozin veya ATGC. VeGrafen kafesinin gözenekleri veya açıklıkları arasındaki reaksiyonu, DNA yapısının tam bir kopyasınıoluşturacak, ancak manyetik özelliklere sahip, hücresel DNA'yı saran nanotüp yapısının içinde ve buprosedürle Grafen, her hücrenin içindeki DNA'nın kodunu çözebilir. ve bir bilgisayarın sabit diskinebenzer şekilde teknolojik bir şekilde okunabilir veya iletilebilir, aynı prensip.

Hücresel DNA'nın kodu çözüldüğünde, Grafen önceden programlanmış bir şekilde veya 3.4 GHz ile 29.8Hücresel DNA'nın kodu çözüldüğünde, Grafen önceden programlanmış bir şekilde veya 3.4 GHz ile 29.8GHz arasındaki 5G frekanslarına uyumlu mikrodalgalar kullanarak uzaktan etkinleştirme yoluyla tepkiverir, ancak yalnızca bu değil.

Kodu çözülen veya bulunan spesifik genlerle, söz konusu Grafen segmenti, karşılık gelen bir diziKodu çözülen veya bulunan spesifik genlerle, söz konusu Grafen segmenti, karşılık gelen bir dizifrekansına sahip olan ve aynı zamanda aşılanmış kişilerin kanında bulunan bir Grafen karşılığınıçekecektir. Bu Grafen, belirli bir DNA dizisini değiştirmek amacıyla belirli bir protein için programlanmışve kodlanmış RNA dizileri içeren mRNA dizileri içerir.

mRNA, aşıda bulunan organizmaların hücre baz izlerinden yukarıdaki prosedürle aynı nano-GrafenmRNA, aşıda bulunan organizmaların hücre baz izlerinden yukarıdaki prosedürle aynı nano-Grafentarafından özütlenir. Bunlar, Grafen'in izole edebildiği ve Nano Grafen ile Hydra vulgaris'ten alınanhücreler ve DNA da dahil olmak üzere, insan fetüslerinden, maymun fetüslerinden, sığırlardan ve bunoktada henüz tam olarak tanımlayamadığımız diğer omurgalılardan ve omurgasızlardan alınan KökHücreleri içerir. ya tamamen önceden programlanmış bir şekilde ya da 5G sinyalleri ve benzerleritarafından uzaktan kontrol edilerek , aşılanmış insan hücrelerinin orijinal DNA ipliklerini değiştirmeyedevam etmek için mRNA ipliklerini oluşturmak için genetik dizilerini bir temel veya kaynak olarakalacaktır.

Nano-Grafen parçacığı, karşılık gelen elektromanyetik mikro frekanslar aracılığıyla belirli dokularıNano-Grafen parçacığı, karşılık gelen elektromanyetik mikro frekanslar aracılığıyla belirli dokularıoluşturan ve Nano-Grafen yapılarının kendi özellikleri olarak bulunan bir hücreye ve hücre gruplarınaçekilir. mRNA içeriğine sahip yapay virüsler tarzındaki bu parçacıklar, ters transkripsiyon prosedürünükullanarak ancak bu yapay parçacıklar tarafından yönlendirilen hücresel DNA içinde herhangi birgenetik değişikliği gerçekleştirecektir.

Benzer şekilde, aşılar zaten fabrikadan alınan Nano-Grafen kapsülleyen mRNA dizilerini, aşılanmışBenzer şekilde, aşılar zaten fabrikadan alınan Nano-Grafen kapsülleyen mRNA dizilerini, aşılanmışkişilerin vücudundaki tam dokuların hücreleri içindeki belirli genlerin yerini alacak spesifik mRNA'yıiçerir.

Önceden programlanmış bir akıllı toz olarak Nano-Grafen, insan genomunu ya kısmen, üreme sisteminiÖnceden programlanmış bir akıllı toz olarak Nano-Grafen, insan genomunu ya kısmen, üreme sisteminiveya onun parçalarını kontrol edenler gibi spesifik genleri, aşılanan kişinin beynindeki nöral süreçlerikontrol eden genleri veya tamamen değiştirme yeteneğine sahiptir. tüm insan genomu. Ve bu süreçuzaktan kontrol edilebilir . Bu teknolojiyi kontrol edenlerin kararlarının insafına insan vücudunubiyolojik bir kuklaya dönüştürmek.

Bu teknoloji ile bir popülasyon, bir popülasyon içindeki küçük bir grup veya belirli bir bireyBu teknoloji ile bir popülasyon, bir popülasyon içindeki küçük bir grup veya belirli bir bireykısırlaştırılabilir. İkincisi, dış talimatlardan bağımsız olarak akıllı Nano-Grafen içinde öncedenprogramlanmış bir süreç gibi görünüyor. Ayrıca kanserlerin yanı sıra genetik problemlerle ilişkili hertürlü hastalık ve tıbbi durumun ortaya çıkması gibi bu teknolojiyi kontrol edenlerin istediği etkilereneden olarak belirli genleri etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilir. Bir grup insanda veya belirlibireylerde sözde viral hastalıkların ortaya çıkması ve kontrolü de sağlanabilir.

Farklı reaksiyonlarda, Grafenin kendisi, Spike olarak adlandırılan herhangi bir proteinin varlığıolmadan, aşının trombüs ve kan pıhtılarının gelişimi gibi olumsuz vücut reaksiyonlarına neden olacakbir sitokin fırtınası ile sistemik inflamatuar problemler geliştirmesi için yeterlidir. birçok çevrede vebundan etkilenecek ilk yerlerden bazıları akciğerler ve beyin olacaktır.

Spike Protein kavramını, çok daha karmaşık bir sürece karasal bir açıklama girişimi olarak görüyoruz.Spike Protein kavramını, çok daha karmaşık bir sürece karasal bir açıklama girişimi olarak görüyoruz.Spike Protein veya sentetik virüsler olarak sınıflandırılabilecek protein kapsülleri olduğu doğrudur,ancak yukarıda anlattığım gibi, bu proteinler Grafen parçacıklarının içerdiği mRNA tarafından bir arayagetirilmektedir, yani normal insan bilimi sadece görecektir. Grafen mikro partikülü, temas ettiğihücrelerin DNA'sını değiştiren mRNA içeriği değil. Diğer durumlarda, insan bilimi, onları içeriden kontroleden Grafen'i değil, yalnızca belirli mRNA moleküllerini bulabilecektir.

Benzer şekilde, birçoğu Spike olarak kataloglanabilecek bu proteinler, Grafenin deneğin DNA'sındaBenzer şekilde, birçoğu Spike olarak kataloglanabilecek bu proteinler, Grafenin deneğin DNA'sındamüteakip değişiklikler yapmak için genetik kaynaklara sahip olması için ham veya ana materyaldir. Tümaşılanmış deneklere verilmeyecek veya aynı değişikliklere neden olacak olsa da, Nano-Graphene, enazından gizli bir potansiyel olarak, bir seçenek olarak ona başvurma seçeneğine sahip olacaktır.

Bu teknoloji ile, tüm bunların kontrolörlerine, en azından aşılanmış olan tüm insan popülasyonununBu teknoloji ile, tüm bunların kontrolörlerine, en azından aşılanmış olan tüm insan popülasyonununeksiksiz bir DNA veri tabanı verilir.

Nano-Grafenin kendisi, 5G aralığındaki belirli bir sinyalin uyaranına, bir sinyali gönderene geriNano-Grafenin kendisi, 5G aralığındaki belirli bir sinyalin uyaranına, bir sinyali gönderene geriyansıtarak tepki verir ve yalnızca aşılanmış her bireyin tüm genomunun değil, aynı zamandamutasyonun ilerlemesinin de tam veritabanını içerir.

Bu nano teknoloji, işitsel uyaranlara veya seslere karşı dahili bir tepki oluşturur ve oluşturur; bu,Bu nano teknoloji, işitsel uyaranlara veya seslere karşı dahili bir tepki oluşturur ve oluşturur; bu,aşılanan öznenin kendi içinde bir mikrofon olarak sesi iletme ve alma yeteneğinin yanı sıra, bireyin sesolarak yorumlayacağı titreşimleri iletme yeteneğine sahip olduğu anlamına gelir. kafasında ayrıca belirlinöron gruplarını uyararak , sentetik telepatiyi kitle manipülasyonu amacıyla daha geniş ve daha verimlibir düzeye taşıyor.

Bunu bir adım daha ileri götürerek, Grafen nanoteknolojisi, küçük boyutu nedeniyle insan beyninin kanBunu bir adım daha ileri götürerek, Grafen nanoteknolojisi, küçük boyutu nedeniyle insan beyninin kanbariyerinden büyük bir kolaylıkla geçerken, daha sonra nöronlar arasında ve dendritleri arasındayerleşerek, Aksiyomatik depolarizasyonları ve nörotransmitterlerin zamanlamasını ve kalitesini etkin birşekilde kontrol eder. , ayrıca her bir depolarizasyonun kesin biyo-elektrik frekansı. Bu, yalnızca beyinsinir ağları arasındaki depolarizasyonları ve etkileşimleri okuyup 5G ağına iletme yeteneği yaratmaklakalmaz, aynı zamanda biyo-elektrik ve kimyasal-nörotransmitter frekanslarının dinamiklerini kontrolederek düşünce ve fikirleri yerleştirme yeteneğine de sahiptir.beyin. Elektromanyetik frekanslar, YapayNöro Modülasyon veya ANM ile ve ayrıca sinir hücrelerinin DNA'sını değiştirerek bu tür nöronal kontrol,apoptoz veya hücre ölümü, ciddi nöron kaybı etkisi yaratacaktır.

Aşılarda bulunan parazitler:

-Microfilaria: Pfizer marka 50 dozluk şişenin 15'inde Moderna 35/50. -Toxoplasma gondii: Moderna'da:-Microfilaria: Pfizer marka 50 dozluk şişenin 15'inde Moderna 35/50. -Toxoplasma gondii: Moderna'da:28/50, Pfizer: 8/50, AstraZeneca: 32/50. – Trypanosoma brucei: Moderna'da: 12/50, Pfizer: 38/50,AstraZeneca: 22/50.

Diğer bir deyişle, tüm görünür parazitler, döngülerinin farklı aşamalarında veya genetik izlerde, aynıDiğer bir deyişle, tüm görünür parazitler, döngülerinin farklı aşamalarında veya genetik izlerde, aynıpartinin tüm aşılarında bulunmaz ve içerik markadan markaya değişir. Ancak test edilen 150 dozlukşişeden, her birinde 50'şer adet bulunan 3 kutuda ve her markadan alınan tüm aşı numunelerindeparazit kanıtı bulundu. Elimizde olmayan diğer farklı örneklerde başka parazit türlerinin bulunmaolasılığını oldukça yüksek buluyoruz.

Veritabanımda olmayan gözlemlenebilir parazit varyantları bulduk ve henüz onları kataloglayamadıkVeritabanımda olmayan gözlemlenebilir parazit varyantları bulduk ve henüz onları kataloglayamadıkveya mevcut herhangi bir insan sınıflandırmasına göre ilişkilendiremedik. Ve bazılarının genetiğiyleoynanmış olması, yani aşıya özel olması, genetiği aşılar için tasarlanmış olması ve serbest veya doğalhalde bulunmamış olması oldukça olasıdır. Bunlar 150 örneğin hepsinde bulundu.

Mikroskop altında parazitlerle karıştırılabilecek parçacıklar arası bağları nedeniyle solucan benzeriMikroskop altında parazitlerle karıştırılabilecek parçacıklar arası bağları nedeniyle solucan benzerişekillere sahip oldukça manyetik kristalin-şeffaf Grafen yapıları da bulduk. Bu, yukarıda açıklanan tümsaptanabilir parazitlerin varlığını dışlamaz. Bu ayrıca Morgellons hastalığı (Black Goo) ile uyumlusolucan benzeri veya iplik benzeri bir şekilde siyah Grafen varlığını da içerir.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki, aşıların içeriği tek bir markanın aynı lotu ve kutusunda dahi tek tip değil,Ayrıca belirtmekte fayda var ki, aşıların içeriği tek bir markanın aynı lotu ve kutusunda dahi tek tip değil,şişeden şişeye değişiyor, bu da her kişiye belirli bir doz vermek için kullanılabileceğini desteklemektedir.Plandemic'i kontrol edenlerin isteği üzerine . En azından elimizdeki 150 numunede bu vardı. Bu nedenlediğer numunelerin ve diğer markaların içerikleri bizimkinden farklı olabilir.

Spike Protein: Spike protein, virüsün hücre reseptörlerine bağlanan kısımları olan virüs zarfının kendisiSpike Protein: Spike protein, virüsün hücre reseptörlerine bağlanan kısımları olan virüs zarfının kendisiolarak anlaşılır.

Aşılar içinde SARS CoV-2 veya herhangi bir SARS tipi virüs ile uyumlu Spike proteini olduğuna dair hiçbirkanıt bulamadık, bu da aşı olarak bunların içeriğini kesin olarak ekarte etti, çünkü bunlar antikorüretecek veya antikora neden olacak hiçbir biyolojik madde içermedi.

Bununla birlikte, her şişenin içinde gerçek bir organik ve inorganik malzeme hayvanat bahçesiBununla birlikte, her şişenin içinde gerçek bir organik ve inorganik malzeme hayvanat bahçesibulunduğundan, 100 nm'den daha küçük bir durumda veya boyutta proteinlerin varlığı olabilir.

Maddenin içinde bir tür virüs veya eksozom olarak yorumlanır, ancak içindeki biyolojik kaosun birmaddenin içinde bir tür virüs veya eksozom olarak yorumlanır, ancak içindeki biyolojik kaosun birsonucu olarak yorumlanır ve herhangi bir SARS virüsü ile uyumlu değildir. Bununla birlikte, bunlarınçok geniş ve kaotik bir çeşitlilikte oldukları ve hiçbiri SARS veya SARS CoV-2'ye karşılık gelmediği veyalnızca beklenen Spike proteinleri oldukları için, bunların antikora neden olan reaktifler olabileceğinedair bir gerekçe veya mazeret olarak görmüyorum. biyolojik materyalden oluşan bir çorba içinde bulun.

Pek çok araştırmacının rapor ettiği Spike proteinlerine atfedilen advers reaksiyonların, başlı başına buPek çok araştırmacının rapor ettiği Spike proteinlerine atfedilen advers reaksiyonların, başlı başına buprotein sınıfından gelmediğine, Grafenin kendisinin neden olduğu oldukça toksik reaksiyonlarlakarıştırıldığına inanıyoruz.

Nano teknoloji olduğu için aşılardaki Grafenin şekli ve moleküler bileşimi veya parçacık bileşiminiNano teknoloji olduğu için aşılardaki Grafenin şekli ve moleküler bileşimi veya parçacık bileşiminiistediği zaman değiştirdiğini açıkça belirtmeliyim ve siyah Nano Grafene ek olarak şeffaf olan yüksek bir kristalli Nano Grafen içeriği mevcut ve Molekül boyutu herhangi bir virüsten daha küçük olduğu için,kristalli Nano Grafen içeriği mevcut ve Molekül boyutu herhangi bir virüsten daha küçük olduğu için,hücre içinde, hatta bir doku içinde veya bir kan pıhtısı içinde, nedenini bulmak için insan tıp bilimitarafından incelenmekte olup, saptanamaz. Ayrıca Nano Grafen, bir doku veya kan örneğinin biyolojikiçeriğini tespit etmek ve sınıflandırmak için kullanılan kimyasal reaktanlara tepki vermez. Optikmikroskopi altında bulunmayacak ve elektronik mikroskopi altında en iyi ihtimalle Nano Grafenkonsantrasyonu izin verdiği sürece bir dizi yarı saydam fibroid olarak görülebilir.

Başka bir deyişle, pıhtılara neden olan şey, bir Spike proteini değil, Grafen'in kendisidir.

Lipidlerin nano partikülleri ve ağır metaller: çelik, demir, baryum, stronsiyum 38, titanyum, altın veLipidlerin nano partikülleri ve ağır metaller: çelik, demir, baryum, stronsiyum 38, titanyum, altın vealüminyum eser miktarda bulunan Grafenin yapısal iç içe geçmesinde bulunan, aşılarda bulunan ve kanpıhtılaşma reaksiyonlarına neden olan: Kanın oluşumu ve görünümü Kırmızı kan hücreleri tarafındanfibroidler, normal bir kan numunesi, üzerinde çalışılan 1/100 kısım miktarındaki aşılardaki madde ilekontamine olduğunda anında oluşur. Bu pıhtılaşma reaksiyonu tüm doku örneklerinde ve aynı zamandatahmin edici bilgisayar modellerinde de benzer sonuçlarla birbiriyle uyumlu olarak gözlendi. Aşılardakimaddeler kan pıhtılarına neden olur, nokta. Yine de biyolojik madde denizinin her türlü olumsuz vücutreaksiyonuna neden olduğu gibi pıhtılara da neden olabileceğini göz ardı etmiyorum.

İnokülasyonlar içinde çeşitli biyolojik materyallerin varlığı için gördüğümüz başka bir kullanım:İnokülasyonlar içinde çeşitli biyolojik materyallerin varlığı için gördüğümüz başka bir kullanım:Maddenin içindeki insan ve maymun kök hücreleri, karmaşık fetal doku, yani, insan, sığır ve maymunkökenli, diğerlerinin yanı sıra hala hücresel olarak bağlı çoklu fetal hücreler. Hücreleri ve dokuları tespitetmek, aşılanmış kişinin bağışıklık sisteminin ilerleyici bir şekilde aşırı yüklenmesine ve çökmesineneden olacaktır, bu da ilk etapta otoimmün koşullara ek olarak her türlü fırsatçı hastalığın oluşmasınaneden olur, tüm problemler dizisi. HIV teşhisi konan hastalarda tarif edilene benzer, ancak birkaç günveya ay içinde çok hızlı, bazı durumlarda sadece dakikalar veya saatler içinde çökmüş bir bağışıklıksisteminin neden olduğu.

Bağışıklık sisteminin bu aşırı yüklenmesini, Grafen nano teknolojisi insan vücudunda programlanmış içBağışıklık sisteminin bu aşırı yüklenmesini, Grafen nano teknolojisi insan vücudunda programlanmış içdeğişikliklerini harekete geçirip gerçekleştirirken ve etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için aşılanmışher hastada bağışıklık sistemini işgal etmek ve zayıflatmak için kışkırtılması gereken gerekli çerçeveninbir parçası olarak görüyoruz.

Grafenin toksik olmadığını ve herhangi bir reaksiyona neden olmadığını garanti eden insan çalışmalarıGrafenin toksik olmadığını ve herhangi bir reaksiyona neden olmadığını garanti eden insan çalışmalarıvardır, ancak her şeyden önce, birden fazla Grafen türü vardır, bazıları toksik değildir ve diğerleridir.Ancak burada inert Grafen'in varlığından değil, ana hammadde olarak Grafen kullanannanoteknolojiden, esas olarak Grafen'den yapılan nanoteknolojiden bahsettiğimizi vurgulamakzorundayım, ancak sadece daha önce bahsettiğim gibi, farklı metaller bulduk, Yukarıda açıklanan,Grafenin kendisinin kristal matrisinde iç içe geçmiştir, çünkü nanoteknolojiye, esas olarak 5G ağlarıtarafından yayılan farklı mikrodalga frekanslarına tepkilerinde esneklik sağlarlar, çünkü 5G, dahayüksek bant genişliği veya bant genişliği kapasitesi ile nano üzerinde kontrol için uygundur. -Grafenparçacıkları. Bu nano teknolojinin çalışmasını sağlayacak bileşenler olarak.

Bunlar, yukarıda listelenen çeşitli elementler kullanılarak oluşturulan akıllı nano parçacıklar veya nanoBunlar, yukarıda listelenen çeşitli elementler kullanılarak oluşturulan akıllı nano parçacıklar veya nanotozdur ve Grafen bunların yalnızca ana bileşenidir.

Yukarıda Nano-Grafen terimini kullanıyorum çünkü Grafen, nano robotlarla bile uyumlu akıllıYukarıda Nano-Grafen terimini kullanıyorum çünkü Grafen, nano robotlarla bile uyumlu akıllıparçacıkların üretilmesinde kullanılan ana bileşendir, ancak benbu tür nanoteknolojinin çalışması için gereken tek malzeme olmadığını vurgulayın. Bu tür teknolojilerin,her bir nanoparçacık grubu için kesin enerjisel yönler olarak ve ayrıca gerekirse her bir ayrı nanoparçacık için kesin olarak belirli mikro frekanslar aracılığıyla kontrol edildiğini hatırlamak.

Bu, her nanoparçacık alındığında tepki vereceği mikro frekansı temsil eden bir sayı atanarakBu, her nanoparçacık alındığında tepki vereceği mikro frekansı temsil eden bir sayı atanarakaçıklanabilir. Bu, nanoparçacığın yüzeyindeki alıcıları açmasına veya kapatmasına neden olur, bu da yadaha karmaşık yapılar oluşturmak için diğer nanoparçacıklara bağlanmasına ya da aşılanmış denekiçindeki dokuya ya da tek tek hücrelere bağlanmasına izin verir. Bu nanoparçacıklar veya nanoGrafenler, esas olarak aynı atanmış frekansa sahip kümeler halinde hareket eder. Bu kümelerdenbazıları, yukarıda tanımladığımız solucan benzeri şekillerdir.

Aşılarda, yanlış adlandırılmış aşılarda bulunan tüm nanopartiküller aynı yapıya veya özelliklere sahipAşılarda, yanlış adlandırılmış aşılarda bulunan tüm nanopartiküller aynı yapıya veya özelliklere sahipdeğildir ve iki ana gruba ayrılabilir.

A.) Hücre çekirdeğindeki DNA'yı okuyan ve kodunu çözen nanotübüller gibi daha karmaşık nesnelerA.) Hücre çekirdeğindeki DNA'yı okuyan ve kodunu çözen nanotübüller gibi daha karmaşık nesneleroluşturan eylem veya yapı ve…

B.) RNA ve mRNA (m=haberci) formundaki genetik materyali içeren ve taşıyan Grafen nanoparçacıklarıolan kaplar, ters transkripsiyon sürecini başlatmaya hazır, böylece nanoteknolojiyi kontrol edenprogramın isteği üzerine orijinal DNA'yı mutasyona uğratırlar. . Ben de bu kaplara sentetiknanoteknolojik virüsler diyorum.

A tipi durumunda), organik kökenli bir virüs eksozomunun reseptörlerine veya Spike proteinlerineA tipi durumunda), organik kökenli bir virüs eksozomunun reseptörlerine veya Spike proteinlerineyapışabilir ve programlarına göre özelliklerini ve hücresel reseptörlerle bağlantı özelliklerinideğiştirebilirler.

B.) durumunda, sadece RNA, mRNA değil, aynı zamanda ters transkripsiyon işlemi için gerekli enzimleriB.) durumunda, sadece RNA, mRNA değil, aynı zamanda ters transkripsiyon işlemi için gerekli enzimleride taşırlar. Bu mRNA, pRNA ve enzimleri, aşılanmış deneklerin orijinal hücreleri içinde üretilir ve nano-Grafen tarafından kontrol edilen doğal eksozomlar kullanılarak kan dolaşımı yoluyla taşınır ve ayrıca bunano-Grafen tip B.)'nin de taşıma yeteneğine sahip olduğunu gözlemledik. mRNA ve enzimler kendibaşına.

Dökülme veya bulaşma 

Hem organik hücre kültürlerinde hem de Holografik Bilgisayar tarafından oluşturulan öngörücü insanHem organik hücre kültürlerinde hem de Holografik Bilgisayar tarafından oluşturulan öngörücü insanvücudu modelinde, güçlü bağışıklık tepkilerine ve enfeksiyon kaynaklarına neden olan biyolojikmateryalin istilası ile birlikte kimyasal zehirlerin varlığı ile uyumlu güçlü bir vücut toksisite reaksiyonugözlemlendi.

Vücudun tepkisi alarmdır, özellikle beyin, akciğer, karaciğer ve böbreklerdeki dokularda oldukça toksikVücudun tepkisi alarmdır, özellikle beyin, akciğer, karaciğer ve böbreklerdeki dokularda oldukça toksikbir durumla, bu sırayla görünür doku hasarına neden olur.

Bu reaksiyon aynı zamanda, kan hemoglobininin azaltılmış ve müdahale edilmiş etkisine bağlı olarakBu reaksiyon aynı zamanda, kan hemoglobininin azaltılmış ve müdahale edilmiş etkisine bağlı olarakoksijen taşıma kapasitesindeki bir değişiklikten ve tüm vücudu etkileyen kılcal kan dolaşımının genelolarak zayıflamasından ve özellikle her ikisinde de gözler, beyin ve üreme sistemi üzerinde gözle görülüretkilerden kaynaklanır . erkekler ve kadınlar, diğer yerler arasında.

Bu, oksijenasyon eksikliği, hipoksi ve kesin olarak hücresel mikro-nekrozdan hücresel nekroza veyaBu, oksijenasyon eksikliği, hipoksi ve kesin olarak hücresel mikro-nekrozdan hücresel nekroza veyaapoptoza neden olan doğru ve besleyici hücresel ortamın eksikliğine veya dokularda aşırı toksisitekoşullarının ortaya çıkmasıyla birlikte üretime neden olacak aşırı toksisite koşullarına neden olur. Diğerhücreleri alarma geçirmeyi, onları sahip oldukları sorun hakkında bilgilendirmeyi ve onları istila edenkirleticileri ve toksinleri, hücreleri dışarı atmanın bir yöntemi olarak amaçlanan hücresel eksozomların.

Alarm durumundaki bu hücreler, normal bir üreme moduna değil, hayatta kalma moduna girecek ve bu,Alarm durumundaki bu hücreler, normal bir üreme moduna değil, hayatta kalma moduna girecek ve bu,dokularda kanserli tümörlerin görünümünü yüksek oranda destekleyen bir durum veya durumdur. 

Bu sözde aşının aşılanması kansere neden oluyor!

Alarm durumundaki doku tarafından salgılanan bu eksozomlar, aşılanan kişinin vücudundan vücutAlarm durumundaki doku tarafından salgılanan bu eksozomlar, aşılanan kişinin vücudundan vücutsıvıları ve kendi solunumu yoluyla atılır. Başka bir aşılanmamış birey, aşılanmış bireyin varlığındaysa veaşılanmış kişinin bu eksozomlarından veya virüslerinden birinin koduna veya mesajına karşılık gelenfizyolojik bir durum sergiliyorsa, bu diğeri ilgili semptomatik reaksiyonu sunacaktır.

Ve bu tür semptomatoloji, aşılanmış ve aşılanmamış benzer şekilde bulaşma yoluyla bir zincirlemeVe bu tür semptomatoloji, aşılanmış ve aşılanmamış benzer şekilde bulaşma yoluyla bir zincirlemereaksiyon başlatarak, ancak aşılanmış olanın her zaman aşılanmamış olandan çok daha zayıf birbağışıklık sistemine sahip olacağını vurgulayarak, halihazırda bilinen herhangi bir viral hastalığa karşılıkgelebilir veya gelmeyebilir. -aşılanır, böylece iyi iyileşme beklentilerini azaltır.

Bu nedenle aşılanmamış insanlar daha güçlüdür ve insan ırkına yapılan bu biyolojik silah saldırısındanBu nedenle aşılanmamış insanlar daha güçlüdür ve insan ırkına yapılan bu biyolojik silah saldırısındankurtulma şansı, şansı neredeyse hiç olmayan aşılanmış bir kişiden daha fazladır.

Aşılanmış birey, aşılanmamış bireylerin organizmasına eklenebilen sabit bir nano-Grafen salınımı sunar,Aşılanmış birey, aşılanmamış bireylerin organizmasına eklenebilen sabit bir nano-Grafen salınımı sunar,burada küçük ölçekte veya miktarı ölçüsünde, programlandığı gibi aktive olmaya başlayacak, söz konusuaşılanmamış bireylerde ilgili genetik değişiklikleri yapmak.

Aşılanmamış bir bireyin semptomlar veya advers reaksiyonlar gösterip göstermediği, aşılanmış bir bireyAşılanmamış bir bireyin semptomlar veya advers reaksiyonlar gösterip göstermediği, aşılanmış bir bireyveya bireylere maruz kalma derecesine ve aşılanmamış bireyin gücüne veya fiziksel durumuna vebağışıklık sisteminin genel durumuna bağlı olacaktır. Akciğer ve mukoz membranlar gibi aşılanmamışbireyin maruz kalan kısımları, aşılanmış insanların dokularının aşırı toksisitesi nedeniyle doğaleksozomların varlığına ve yapay eksozomların varlığına karşı değişikliklere ve immünolojikreaksiyonlara maruz kalmaya en savunmasız olanlardır. söz konusu aşılanmış birey tarafından serbestbırakılan ve yayılan nano-Grafen.

Aynı şekilde nano-Grafenin kendi ön programlamasıyla hareket edeceği ilk nokta, bireylerin üremeAynı şekilde nano-Grafenin kendi ön programlamasıyla hareket edeceği ilk nokta, bireylerin üremesistemlerinde onları kısır bırakmasıdır.

Yukarıda bahsettiğim gibi, Nano Grafen, aşılanmış kişinin hücrelerini kullanarak yapay virüsler veyaYukarıda bahsettiğim gibi, Nano Grafen, aşılanmış kişinin hücrelerini kullanarak yapay virüsler veyaeksozomlar üretir. Ürettiği yapay virüslere bağlanan nano Grafen, aşılanmış kişiler tarafından eksozomolarak salgılanır ve dağılır - nano teknolojiyle üretilen virüsler, sırayla aynı nano teknolojiyi Nano Grafenşeklinde kişiden kişiye, aşılanmış kişiden kişiye Nano Grafen şeklinde içerir. aşılanmamış kişi.

Bir diğer önemli nokta ise nano Grafen'in sadece aşılarda değil, sayısız işlenmiş gıdada, kozmetik veBir diğer önemli nokta ise nano Grafen'in sadece aşılarda değil, sayısız işlenmiş gıdada, kozmetik vekremler gibi insanla temas eden kimyasallarda, yemeklik yağlarda ve enjekte edilebilir veya oral diğerilaçlarda bulunmasıdır. Pestisitlerde ve suni gübrelerde, otomotiv sıvı yağlarında ve yağlayıcılarda,otomotiv yağında ve hidrolik sıvıda ve sayısız başka yerde bulunur. Nano Grafen, Dünya'nın yıllardırsistematik olarak püskürtüldüğü Chemtrails'de de bulunur.

Bu, sentetik virüslerin aşılanmış olsun ya da olmasın insanlar arasında yayılmasını kolaylaştırmaklaBu, sentetik virüslerin aşılanmış olsun ya da olmasın insanlar arasında yayılmasını kolaylaştırmaklakalmaz, aynı zamanda bitki yaşamı da dahil olmak üzere tüm organik dokularda anormal derecedeyüksek elektromanyetik reaktiviteye neden olur.

Yapay Nöro-Modülasyon teknolojileri ile hem biyolojik hem de davranışsal tepkilerin kontrolü yıllardırYapay Nöro-Modülasyon teknolojileri ile hem biyolojik hem de davranışsal tepkilerin kontrolü yıllardırdevam etmektedir ve var olmayan SARS CoV-2'yi bahane ederek aşılama gündemi sadece kontrollü belirlifrekansların kullanılmasıyla mutlak kontrol sürecini daha da hızlandırmaktadır. Ortalama Dünyanüfusunun erişiminin ve kavrayışının ötesinde oldukça gelişmiş AI Bilgisayarları tarafından. Transhümanizmsüreci ve karasal Biyolojinin, özellikle insan olanın, her şeyin internet benzeri bir kontrolağına asimilasyonu.

Bunun en ciddi yanı, ortalama bir insanın, meselenin sadece internete nasıl erişebilecekleri değil,Bunun en ciddi yanı, ortalama bir insanın, meselenin sadece internete nasıl erişebilecekleri değil,internetin onlara nasıl erişebileceği ile ilgili olduğunu görmemesidir. Dünyayı kontrol eden sistem, Kabal,bu teknolojiyi kullanarak düşünce ve hisleri aşılayarak, yaptıkları ve hatta insan nüfusunun nedüşündüğü üzerinde mutlak kontrole sahip olacak.

Aşılarda bulunan Nano Grafen, yalnızca insan popülasyonunun derhal kontrol edilmesi ve yok edilmesiAşılarda bulunan Nano Grafen, yalnızca insan popülasyonunun derhal kontrol edilmesi ve yok edilmesiiçin bir yöntem olarak hizmet etmeyecek, aynı zamanda biyolojik bedenleri, özellikle de insanlarıkontrollü bir bilgi ağının parçası olmaya uyarlamak için kontrollü bir genetik değişim yöntemi olarakişlev görecektir. 

Herkes, tıpkı insan vücudu gibi, çalışabilmesi için çok ince ve belirli bir dengeye ihtiyaç duyan karmaşıkHerkes, tıpkı insan vücudu gibi, çalışabilmesi için çok ince ve belirli bir dengeye ihtiyaç duyan karmaşıkbir biyokimyasal-elektrik sistemdir. Nano Grafen'in neden olduğu gibi vücut frekanslarındaki herhangibir değişiklik, tüm sistemde ciddi hasara neden olur ve birisinin yeni aşılandığı zamanki gibi ani birdengesizlik, bilinç kaybına, bayılmaya ve hatta ölüme neden olmak için yeterlidir.

Biyolojik ve zihinsel olarak kontrol edilen bir insan, amaçlandığı gibi, artık en ufak bir özgür iradeyeBiyolojik ve zihinsel olarak kontrol edilen bir insan, amaçlandığı gibi, artık en ufak bir özgür iradeyesahip değildir, ancak böyle bir varlığın, düşüncelerinin ve kararlarının kendisine ait olduğuna veteknoloji ile kendisine empoze edilmediğine inanması mümkündür. Yaşam deneyimi tamamen azalacakve azalacak.

Frekans uyuşmazlığı nedeniyle, ruh geri çekilir ve vücudu kovan bir zihinle uzaktan kontrol edilenFrekans uyuşmazlığı nedeniyle, ruh geri çekilir ve vücudu kovan bir zihinle uzaktan kontrol edilenbiyolojik bir robot olarak terk eder. Frekansların bu uyumsuzluğu, Kaynağın kendisinden bir sinyal olanorijinal ruhun artık bedenle bağlantı kurmamasına veya uyum sağlamamasına neden olur. Bu teknoloji,biyolojik bir bedenin varoluşsal frekansını değiştirerek onu Kaynaktan gelen orijinal Ruh sinyaliyle,birlik alanıyla uyumsuz hale getirir. Ve bunun gibi, Dünya'nın Kontrolörleri, Dünya'da yaşamakistemedikleri Ruhları uzaklaştırabilir ve istediklerini tercih edebilirler.

Bu teknoloji, Kabal'ın Dünya planına girmelerini istediği düşük Astral veya gerileyen dünya dışı ırklardanBu teknoloji, Kabal'ın Dünya planına girmelerini istediği düşük Astral veya gerileyen dünya dışı ırklardanher türlü varlık tarafından yerleşime, parazitlenmeye veya kullanılmaya uyumlu hale getirmek içinvücut frekanslarını değiştirme yeteneğine sahiptir. , fiziksel düzlem de denir.

Uyarı: Aşağı Astral denilen karanlık ve şeytani varlıkların her zaman fiziksel aleme bir yol aradığıUyarı: Aşağı Astral denilen karanlık ve şeytani varlıkların her zaman fiziksel aleme bir yol aradığısöylenir, bu insan bedenlerini onlar tarafından kullanılmak üzere uyarlamak için mükemmel bir yoldur.

Ayrıca, teknolojik olarak saldırıya uğrayan veya açıklanamayan fiziksel veya sağlık sorunlarına veyaAyrıca, teknolojik olarak saldırıya uğrayan veya açıklanamayan fiziksel veya sağlık sorunlarına veyahastalıklara neden olan sayısız insan vakası vardır. Normal yerleşik Dünya tıp sistemi ve bilimi, insanvücudu ve biyolojisi, bir insanın düşünme süreci üzerindeki bu tür uzaktan kumanda teknolojilerindentamamen habersiz olduğundan, bu tür durumlarla başa çıkamaz. Bunların yıllardır adını duyduğumuzsözde “Hedef Kişiler” olduğu söylenebilir.

Bu, çoğu var olmayan bir SARS CoV-2 veya zihinsel veya psikosomatik hastalıklarla ilişkili sayısızBu, çoğu var olmayan bir SARS CoV-2 veya zihinsel veya psikosomatik hastalıklarla ilişkili sayısızaçıklanamayan hastalık vakasını büyük ölçüde açıklar. 5G frekans aralığında olsun ya da olmasın,Hücresel Telefon ağları aracılığıyla Grafeni kontrol eden sistemin, rastgele bireyler üzerinde veyasistemin veya Kabal'ın tehlikeli olarak etiketlediği bireyler üzerinde etkinlik testleri yapıyor olmasıkuvvetle muhtemeldir. ya da isyankar.

Grafen her yerde olduğu için, bu tür teknolojilere duyarlı veya kurban olmak için var olmayan SARS CoV-Grafen her yerde olduğu için, bu tür teknolojilere duyarlı veya kurban olmak için var olmayan SARS CoV-2'ye karşı sahte aşı ile aşılanmanın gerekmediği konusunda ısrar ediyorum. Sadece normal Grafen veyateknolojik Nano olup olmadığı

Grafen, organizmadaki varlığı bile biyolojik dokuların elektromanyetik alanlara tepkisini arttırır.Grafen, organizmadaki varlığı bile biyolojik dokuların elektromanyetik alanlara tepkisini arttırır. 

Belki de en ciddi nokta, ortalama bir insanın tüm bunları Bilim Kurgu ya da abartı olarak algılayacaklarıBelki de en ciddi nokta, ortalama bir insanın tüm bunları Bilim Kurgu ya da abartı olarak algılayacaklarıiçin anlama kapasitesine sahip olmayacağını, ancak yine de onları etkileyeceğini ve onları tepkileriolarak etkileyeceğini fark etmektir. Bu konudaki farkındalık eksikliği ve inkar, gerçekte ne olduğunuanlayanların çok azının karşı bağışık olduğu bir tür zihinsel uyuşukluk durumunda, sistem lehine zihinkontrolüne sahip olmanın damgasını taşır.

Aynı şekilde, biyolojinin, DNA'nın her zaman orijinal kalıbına döndüğü iddia edildi ve bu hala doğru.Aynı şekilde, biyolojinin, DNA'nın her zaman orijinal kalıbına döndüğü iddia edildi ve bu hala doğru.Ancak bu nano-teknolojik sistem, biyolojik sisteme, DNA'ya sürekli zarar vermekte ve bu nedenle artıkeskisi gibi aynı prensipler altında çalışmamaktadır. Organik madde veya DNA üzerinde süptil eterikenerjilerin tezahürünü kullanan ilkeler, bu, DNA tezahürünün orijinal ve doğal sürecinin çalışmasınıengelleyen belirli kontrollü frekanslardan oluşan bir elektromanyetik sistem tarafındandeğiştirilmektedir.

Tüm bunların sonuçlarının son derece ciddi olduğunu söylemeye gerek yok.

Bu mevcut belge, Doktorların Ekim 2021'in sonuna doğru ortak çabasını temsil etmektedir. Bu, hiçbirBu mevcut belge, Doktorların Ekim 2021'in sonuna doğru ortak çabasını temsil etmektedir. Bu, hiçbirşekilde verilerin tamamen kesin olduğu anlamına gelmez veya aşıların neden olduğu tüm süreçleri veyaşeyleri içermez. Ayrıca gözlemlerimizde bir gelişme olacak, bu nedenle güncellemeler ortaya çıktıkçazamanında vereceğiz. Diğer araştırmacıların, her biri kendi seviyelerinde ve yeteneklerinde birbirinitamamlayan başka sonuçlara vardığını görüyoruz.

Bu Makaleyi İngilizce Olarak Okumak İçin Buraya Tıklayın.