Yüksek çözünürlüklü hologram veri monitörlü tıbbi kuantum-holografik bilgisayarla birleştirilmiş atomYüksek çözünürlüklü hologram veri monitörlü tıbbi kuantum-holografik bilgisayarla birleştirilmiş atomaltı bileşen algılama özelliğine sahip kütleye özgü yerçekimi haritalama özelliğine sahip yerçekimielektronik interferometre mikroskobu. Nükleer düzeydeki materyalleri okuma kapasitesi ve maddelerin,örneklerin ve biyolojik dokuların sınıflandırılması ve bu tür örneklerin hücresel DNA'sının

Klinik araştırmalar, üzerinde araştırma yapılacak kimselerin emniyetini sağlamaya ve araştırmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesine, takibine ve gereğinde acil müdahale yapılabilmesine elverişli ve araştırmanın vasfına uygun personel, teçhizat ve laboratuvar imkânlarına sahip olan; Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve askeri eğitim-araştırma hastaneleri dâhil üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezleri, üniversitelere bağlı onaylanmış araştırma geliştirme merkezleri....

20. yy’ın başında ilk kullanılmaya başlandığında cerrahi maskenin başlıca işlevi, operasyon20. yy’ın başında ilk kullanılmaya başlandığında cerrahi maskenin başlıca işlevi, operasyonekibinin ağız ve burnunda taşıdığı mikroorganizmalar hastanın açık yarasına geçmesini engellemekti. Teknoloji ilerleyip yeni malzeme ve tasarımlar ortaya çıkardıkça maskelerin filtreTeknoloji ilerleyip yeni malzeme ve tasarımlar ortaya çıkardıkça maskelerin filtrekabiliyeti de yavaş yavaş arttı.

Herkes Bill Gates'in kim olduğunu biliyor. Klaus Schwab'ın kim olduğunu giderek daha fazla insan biliyor.Herkes Bill Gates'in kim olduğunu biliyor. Klaus Schwab'ın kim olduğunu giderek daha fazla insan biliyor.Merkel'in bilgiye ihtiyacı yok. Ama Dr. Mylo Canderian'ın kim olduğunu muhtemelen çok az insan biliyor.Veneden onu şeytanın Büyük Sıfırlama adlı generallerinin sırasına koydum, sevgili okuyucular 

İnfluenza (grip), influenza virüslerinin yol açtığı bir solunum yolu hastalığıdır. Her yaş grubunda görülen ve ölümlere yol açan hastalık, bazı riskli gruplarda ağır seyretmekte ve daha fazla ölümlere neden olabilmektedir.Özellikle sonbahar ve kış aylarında görülen ve mevsimsel olarak seyreden influenza zaman zaman pek çok kişinin ölümüyle sonuçlanan salgınlara yol açmaktadır. A, B, C ve D olmak üzere dört tip influenza virüsü bulunmaktadır.

Çalışmada grafen oksit (GO), Azot katkılanmış grafen oksit (NGN-OKSİT) ve azot katkılanmış grafen (NGN) ile MCF-7 (ATCC® HTB-22™ , östrojen reseptör pozitif insan meme kanseri), A549 (ATCC® CCL-185, insan akciğer epitelyal karsinoma) ve 293-T (ATTC CRL-1573, insan embriyonik böbrek epitel) hücre hatları kullanılmıştır.A549 akciğer karsinom hücrelerinin canlılığı üzerine en fazla etkiyi NGN göstermiştir. 24 saatlik inkübasyon süresi sonunda NGN için IC50 değeri 195 μg/ml olarak saptandı.

Avustralya’da zorunlu aşılama uygulaması yerine devlet, çocuğunu aşılatan velilere ödeme yaparak mali teşvik sunmakta idi; ancak 01.01.2018 itibarıyla yürürlüğe giren bir kanun değişikliği ile çocukların aşılanması Avustralya’da da zorunlu hale gelmiştir.Avustralya’da zorunlu aşıları yapılmamış olan çocuklar anaokuluna ve ilkokula kabul edilmemektedir ve aşılanmamış bir çocuğu okula kabul eden okul yönetimine de para cezası uygulanmaktadır.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 13.03.2009 tarihli ve 2009/17 sayılı Genişletilmiş Bağışıklama Programı Genelgesi

Bağışıklama hizmetleri, bebekleri, çocukları ya da erişkinleri enfeksiyona yakalanma riskinin en yüksek olduğu dönemden önce aşılayarak bu hastalıklara yakalanmalarını önlemek amacı ile yürütülen önemli bir temel sağlık hizmetidir.