İnsan ve hayvanlarda hastalık yapma yeteneğinde olan virüs, bakteri v.b. mikropların hastalık yapma karakterlerinden arındırılarak ya da bazı mikropların salgıladığı zehirlerin (toksinler) etkilerinin ortadan kaldırılarak, geliştirilen biyolojik maddelere aşı denir.

Yeni bir aşının üretilmesi normalde 10 yıldan fazla sürer - Bu aşı aceleye getirildi. Size ne söylenirse söylensin, normalde yaptıkları tüm testleri 10+ yılda sadece birkaç ayda yapmış olmalarına imkan yok. Aşılı beveynlerden doğan çocukların sağlıklı olup olmadığını görmek için 9 ay beklemek dahil. 

Maske takma yükümlülüğü Anayasanın 17. maddesinde yer alan ‘‘Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı’’ ile vücut dokunulmazlığı ve deneye tabi tutulmamaya ilişkin temel hak ve özgürlüklerimi ihlal etmektedir.Yukarıda belirttiğim üzere, ‘‘genelge’’ ile uygulamaya koyulan  maske takma zorunluluğu Anayasaya ve AİHS’e açıkça aykırıdır.

Çeşitli kurumlar, okullar ve işverenler tarafından covid-19 aşılarının mutlaka yapılması, aşı olmayanların ise kurumlara, okullara veya işyerlerine alınmayacağına dair uyarı, yazı, e-posta, sms gibi adı uyarı olan ancak içerikleri tehdit niteliğinde olan bilgilendirmeler gelmektedir.

Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum düzeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı olamaz.

Yüz yüze eğitime hazırlanan üniversitelerden ardı ardına aşı kararı geliyor. Kimi Aşı olmayanları kampüse almayacağını açıklıyor kimi de Aşı tavsiyesinde bulunuyor. Eğitim hakkının Anayasa’yla güvence altına alındığını hatırlatan hukukçulara göre üniversitelerin senato kararı geçerli olamaz kanunla düzenleme yapılması şart.

Çin aşısı (CoronaVac) ve diğer aşılarla alakalı aşağıdaki maddelere istinaden aşı vurdurmanın olası birtakım zararları olduğu ve aşıların maalesef ana akım medyada göremeyeceğiniz ve sadece kendi çabalarınızla araştırarak öğrenebileceğiniz, bilimsel çalışmalarla ispatlanmış birtakım zararları olduğu sabittir. Ayrıca aşılar konusunda onlarca soru işareti ve şüphe bulunmaktadır! Aşağıda maddeler halinde bunlara değineceğim.